Lentotoiminta


Turvallisuus lentotoiminnassa

SkyXperience on Suomessa ainoa organisaatio, joka tarjoaa laskuvarjohyppy-, ilmailuelämys- ja lentotoimintapalveluita ammattilentämisen standardeja noudattaen tavoitteenaan harjoittaa kannattavaa liiketoimintaa.  Ammattilentämisen standardien noudattaminen varmistaa, että lentoturvallisuus on korkeimmalla mahdollisella tasolla.

SkyXperience erottuu turvallisuusjärjestelmiensä myötä.

Turvallisuuden ylläpitäminen edellyttää jatkuvaa toiminnan seurantaa.

Seuraamme myös tarkasti toimintaamme ja arvioimme siihen sisältyviä riskejä. Raportoimme toiminnassamme havaituista seikoista ja tarvittaessa ryhdymme korjaaviin toimiin. Olemme ainoa laskuvarjohyppytoimintaa harjoittava organisaatio maassa, jolla on käytössään nykyaikainen sisäinen raportointijärjestelmä, jolla havainnoidaan ja kerätään tietoa myös turvallisuuteen liittyvistä asioista.

Henkilökuntamme on kokenutta ja koulutettua. Esimerkiksi tandemhyppymestarimme koulutetaan maailman suurimman tandemlaskuvarjovarusteita valmistavan välinevalmistajan ohjeiden mukaisesti. Kouluttajina toimivat erittäin kokeneet ja osaavat kouluttajat. Hankimme myös aktiivisesti koulutusta oman organisaatiomme ulkopuolelta.

SkyXperiencen toimiessa on aina paikalla ensiapukoulutettua henkilökuntaa.

Käytämme tyyppihyväksyttyjä lentokoneita.

Tyyppihyväksytty lentokone on suunniteltu tiukkojen ja koeteltujen suunnittelukriteereiden mukaisesti ja sen ominaisuudet on todettu turvallisiksi mm. laajojen testien, kokeiden ja koelentojen kautta. Näihin kuuluu mm. suorituskyvyn ja käsittelyominaisuuksien tosittaminen, rakenteiden kestävyyden testaaminen jne.

Tyyppihyväksytty lentokone huolletaan aina koneen valmistajan ohjeiden mukaan, jotta se säilyttää lentokelpoisuutensa. Huoltojen ja korjausten suorittamisesta vastaa hyväksytty huolto-organisaatio, jonka tyyppikohtaisen koulutuksen saaneet lentokonemekaanikot suorittavat. Huolto-organisaation rooliksi jää toisaalta vastata riittävistä resursseista ja edellytyksistä, joilla varmistetaan osaltaan lentoturvallisuus. Näihin kuuluu mm. säännöllinen mekaanikkojen kertaus- ja lisäkoulutus.

Käyttämiemme lentokoneiden jatkuvasta lentokelpoisuudesta huolehtii erikseen tähän tehtävään hyväksytty organisaatio. Nämä ns. CAMO-organisaatiot (continuous airworthiness management organisation) seuraavat lentokoneen käyttöä sille esim. koneelle ja sen komponenteille kertyvän kalenteri-iän, lentotuntien, laskeutumisten, moottorin käynnistysten yms. mukaan ja vastaavat siitä, että koneelle on tehty paitsi valmistajan ohjeiden mukaiset huollot, niin myös viranomaisten määräämät toimenpiteet. Näin varmistetaan, että kone on aina teknisesti hyvän lentoturvallisuuden edellyttämässä kunnossa.

Tyyppihyväksytyn lentokoneen valmistaja on yleensä myös ns. tyyppihyväksynnän haltija. Tyyppihyväksynnän haltija seuraa valmistamiensa koneiden elinkaarta, käyttöä ja turvallisuutta. Tämän perusteella se julkaisee mm. päivityksiä koneiden lentokäsikirjoihin, huolto-ohjeisiin jne. Lentokonevalmistajan kotimaan viranomaisella on myös oikeus osallistua konetyypille tapahtuneiden onnettomuuksien tutkintaan. Näin taataan, että tyyppihyväksytyille lentokoneille missä tahansa maailmaa tapahtuneista vakavista vaaratilanteista tai onnettomuuksista saadaan tieto koneen valmistajalle ja tätä kautta on mahdollista saattaa tarvittava tieto, muutokset yms. koneiden omistajille ja näiden lentokelpoisuudesta huolehtiville tahoille.

Kaikki lentäjämme ovat ammattilaisia.

Kaikki SkyXperiencen lentäjät ovat ammattilaisia. Heillä on vähintään ansiolentäjän lupakirja, monilla laaja työkokemus. Monet lentäjistämme työskentelevät päätoimisesti eri lentoyhtiöiden palveluksessa ohjaten matkustajalentokoneita.

Lentäjien lentolupakirjat jakautuvat 3 luokkaan:

PPL – lentolupakirja (Private Pilot Licence)  on yksityislentäjän lupakirja, joka antaa oikeuden käyttää koneita omaan liikkumiseen.  Koulutukseen sisältyy 100 tuntia teoriaa, 45 tuntia lentokoulutusta.

CPL -  lentolupakirja ( Commercial Pilot Licence) on ansiolentäjän lupakirja. Lupakirjan haltijalla on oikeus toimia lentäjänä kaupallisessa lentotoiminnassa. Voidakseen hankkia CPL- lentolupakirjan lentäjällä on edellisen tason lisäksi oltava vähintään 150 tuntia lentokokemusta. Itse koulutukseen kuuluu 200 tuntia teoriakoulutusta ja 25 tuntia lentokoulutusta..

ATPL – lentolupakirja (Airline Transport Pilot Licence) on liikennelentäjän lupakirja, joka antaa oikeuden toimia ilma-aluksen päällikkönä raskaammilla liikenneluokan koneilla. Lupakirjan saaminen edellyttää mm. useamman vuoden työkokemusta lentäjänä.

SkyXperiencen lentäjiltä edellytetään minimissään 500 tunnin lentokokemusta,

SkyXperiencella on oikeus kouluttaa lentäjien tyyppikelpuutuksia

Lentolupakirjan lisäksi lentäjä tarvitsee lentämälleen koneelle tyyppi- tai luokkakelpuutuksen, joka antaa hänelle oikeuden lentää tietyn tyyppistä lentokonetta. Tällaisessa koulutuksessa keskitytään tietyn lentokoneen erityisominaisuuksiin ja näiden hallintaan.

SkyXperience on ensimmäisten joukossa Euroopassa saanut uusien lentokoulutustoimintaa koskevien vaatimusten mukaisen ns. ATO (approved training organisation) -toimiluvan, joka oikeuttaa kouluttamaan Pilatus PC-6 Porter lentäjiltä vaadittavia kelpuutuksia

Koulutusluvan myöntämisen edellytyksenä on mm. riittävien resurssien, organisaation ja sillä käytössä olevan turvallisuudenhallintajärjestelmän (SMS, safety management system) esittäminen.

Käyttämämme lentokoneet kuuluvat maailman luotettavimpiin.

Lentokalustomme koostuu sveitsiläisvalmisteisista Pilatus PC-6 lentokoneista. Jo pitkälti yli 50 vuotta valmistuksessa ollut Pilatus on tunnettu luotettavuudestaan ja siksi varsinkin hankalissa olosuhteissa toimivat lentoyhtiöt, esimerkiksi Mongoliassa, Nepalissa, Indonesiassa ja Afrikassa,  suosivat koneen käyttöä. Pilatus Porter on maailman parhaan hyppykoneen maineessa.