Tandemhyppääjät taivaalla

Turvallisuus

Turvallisuus lentotoiminnassa

SkyXperience on Suomessa ainoa organisaatio, joka tarjoaa laskuvarjohyppy-, ilmailuelämys- ja lentotoimintapalveluita ammattilentämisen standardeja noudattaen tavoitteenaan harjoittaa kannattavaa liiketoimintaa. Ammattilentämisen standardien noudattaminen varmistaa, että lentoturvallisuus on korkeimmalla mahdollisella tasolla.

SkyXperience erottuu turvallisuusjärjestelmiensä myötä.

Turvallisuuden ylläpitäminen edellyttää jatkuvaa toiminnan seurantaa.

Seuraamme tarkasti toimintaamme ja arvioimme siihen sisältyviä riskejä. Raportoimme sisäisesti ja ulkoisesti toiminnassamme havaituista seikoista ja tarvittaessa ryhdymme korjaaviin toimiin. Olemme esnimmäinen laskuvarjohyppytoimintaa harjoittava organisaatio maassa, jolla on käytössään nykyaikainen sisäinen raportointijärjestelmä, jolla havainnoidaan ja kerätään tietoa myös turvallisuuteen liittyvistä asioista.

Henkilökuntamme on kokenutta ja koulutettua. Esimerkiksi tandemhyppymestarimme koulutetaan ja tarkastetaan maailman suurimman tandemlaskuvarjovarusteita valmistavan välinevalmistajan ohjeiden mukaisesti. Kouluttajina toimivat erittäin kokeneet ja osaavat kouluttajat. Hankimme myös aktiivisesti koulutusta oman organisaatiomme ulkopuolelta.

SkyXperiencen toimiessa on aina paikalla ensiapukoulutettua henkilökuntaa.

Käytämme tyyppihyväksyttyjä lentokoneita.

Tyyppihyväksytty lentokone on suunniteltu tiukkojen ja koeteltujen suunnittelukriteereiden mukaisesti ja sen ominaisuudet on todettu turvallisiksi mm. laajojen testien, kokeiden ja koelentojen kautta. Näihin kuuluu mm. suorituskyvyn ja käsittelyominaisuuksien tosittaminen, rakenteiden kestävyyden testaaminen jne.

Tyyppihyväksytty lentokone huolletaan aina koneen valmistajan ohjeiden mukaan, jotta se säilyttää lentokelpoisuutensa. Huoltojen ja korjausten suorittamisesta vastaa hyväksytty huolto-organisaatio, jonka tyyppikohtaisen koulutuksen saaneet lentokonemekaanikot suorittavat. Huolto-organisaation rooliksi jää toisaalta vastata riittävistä resursseista ja edellytyksistä, joilla varmistetaan osaltaan lentoturvallisuus. Näihin kuuluu mm. säännöllinen mekaanikkojen kertaus- ja lisäkoulutus.

Käyttämiemme lentokoneiden jatkuvasta lentokelpoisuudesta huolehtii erikseen tähän tehtävään hyväksytty organisaatio. Nämä ns. CAMO-organisaatiot (continuous airworthiness management organisation) seuraavat lentokoneen käyttöä sille esim. koneelle ja sen komponenteille kertyvän kalenteri-iän, lentotuntien, laskeutumisten, moottorin käynnistysten yms. mukaan ja vastaavat siitä, että koneelle on tehty paitsi valmistajan ohjeiden mukaiset huollot, niin myös viranomaisten määräämät toimenpiteet. Näin varmistetaan, että kone on aina teknisesti hyvän lentoturvallisuuden edellyttämässä kunnossa.

Tyyppihyväksytyn lentokoneen valmistaja on yleensä myös ns. tyyppihyväksynnän haltija. Tyyppihyväksynnän haltija seuraa valmistamiensa koneiden elinkaarta, käyttöä ja turvallisuutta. Tämän perusteella se julkaisee mm. päivityksiä koneiden lentokäsikirjoihin, huolto-ohjeisiin jne. Lentokonevalmistajan kotimaan viranomaisella on myös oikeus osallistua konetyypille tapahtuneiden onnettomuuksien tutkintaan. Näin taataan, että tyyppihyväksytyille lentokoneille missä tahansa maailmaa tapahtuneista vakavista vaaratilanteista tai onnettomuuksista saadaan tieto koneen valmistajalle ja tätä kautta on mahdollista saattaa tarvittava tieto, muutokset yms. koneiden omistajille ja näiden lentokelpoisuudesta huolehtiville tahoille.

Käyttämämme lentokoneet kuuluvat maailman luotettavimpiin.

Lentokalustomme koostuu sveitsiläisvalmisteisista Pilatus PC-6, Cessna Caravan, Piper ja Extra lentokoneista. Jo pitkälti yli 50 vuotta valmistuksessa ollut Pilatus on tunnettu luotettavuudestaan ja siksi varsinkin hankalissa olosuhteissa toimivat lentoyhtiöt, esimerkiksi Mongoliassa, Nepalissa, Indonesiassa ja Afrikassa, suosivat koneen käyttöä. Pilatus Porter on maailman parhaan hyppykoneen maineessa. Cessna Caravan taas on ilmojen todellinen työjuhta. Yli 2000 valmistettua yksilöä kertovat osaltaan suosiosta.